Finn din BMI

En måte å finne ut av om man er overvektig, er å regne ut sin BMI (Body Mass Index). Indeksen angir forholdet mellom vekt og høyde i henhold til formelen.

Det viser om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt. BMI-verdien for muskuløse og personer med tung benbygning kan ha en BMI verdi på over 25 uten å være overvektige. BMI skiller heller ikke mellom kroppsfett og muskler, selv om muskler veier mer enn fett. For å få en helt korrekt indikasjon måles fettinnholdet i blodet.

BMI = 70(Kg)/1.752( m2 )
BMI = (vekt i kilo) / (høyde i meter x høyde i meter)